IRJES – Volume 1 Special Issue 2(2017)

By | December 20, 2019

Jurnal Pendidikan dan Sains Antarabangsa (IRJES) merupakan jurnal antarabangsa yang terkemuka untuk menerbitkan idea-idea baru, keadaan hasil penyelidikan seni dan kemajuan asas dalam semua aspek Pendidikan dan Sains.IRJES jilid 1 Isu khas 1 2017 adalah akses terbuka, jurnal antarabangsa yang dikaji semula dengan matlamat utama untuk menyediakan komuniti akademik dan industri untuk penyerahan separuh daripada penyelidikan dan aplikasi asal. Skop topik IRJES jilid 1 Isu khas 1 2019 adalah pendidikan dan sains.

 

Volume 1 Special Issue 1(2017)

 

PENDIDIKAN

 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam Kalangan Guru Sekolah
 2. Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kesediaan Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Rendah
 3. Hubungan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Metakognitif Terhadap Pengajaran Secara Kerja Buat dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Jempol
 4. Isu dan Cabaran Usahawan Graduan Teknikal dan Vokasional dalam Mencapai Komuniti Berpendapatan Tinggi
 5. Hubungan Kepimpinan Pengajaran Pengetua dengan Pencapaian Akademik Pelajar
 6. Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan Perniagaan di Kolej Vokasional
 7. Hubungan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Metakognitif Terhadap Pengajaran Secara Kerja Buat dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Jempol
 8. Cabaran Pengendalian Tanggungjawab dalam Kalangan Pelajar Pasca Siswazah Berkeluarga dari Perspektif Pengurusan Tekanan
 9. Analisis Sistematik Rangka Kerja Pelaksanaan Pembelajaran Keusahawanan menggunakan Teknik Delphi
 10. Isu dan Cabaran Usahawan Graduan Teknikal dan Vokasional dalam Mencapai Komuniti Berpendapatan Tinggi
 11. Persekitaran Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu serta Hubungannya dengan Kemahiran Amali Pelajar
 12. Pembangunan Model Pendidikan Menengah “Sekolah Kebangsaan” di Daerah 3T dan Sempadan Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia
 13. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam Kalangan Guru Sekolah
 14. Penilaian Produk Pelancongan Berasaskan Cabaran (PBC) di Daerah Tanjung Malim, Perak
 15. Hubungan Kepimpinan Pengajaran Pengetua dengan Pencapaian Akademik Pelajar
 16. Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan Perniagaan di Kolej Vokasional
 17. Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kesediaan Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Rendah

 

No.

Artikel

Muat Turun

1.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam Kalangan Guru Sekolah

Amalina Ibrahim, Fatimah Wati Halim, dan Wan Shahrazad Wan Sulaiman

Artikel Penuh

2.

Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kesediaan Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Rendah

Mohamad Nurul Azmi Mat Nor dan Nurzatulshima Kamarudin

Artikel Penuh

3.

Hubungan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Metakognitif Terhadap Pengajaran Secara Kerja Buat dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Jempol

Punnithann Subramaniam dan Tajularipin Sulaiman

Artikel Penuh

4.

Isu dan Cabaran Usahawan Graduan Teknikal dan Vokasional dalam Mencapai Komuniti Berpendapatan Tinggi

Natasha Dora Muridan, Mohamad Sattar Rasul, dan Ruhizan Mohd Yasin

Artikel Penuh

5.

Hubungan Kepimpinan Pengajaran Pengetua dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Ramli Basri, Norashikin Abu Bakar, dan Foo Say Fooi

Artikel Penuh

6.

Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan Perniagaan di Kolej Vokasional

Rosnani Jusoh dan Nor Mashila Idris

Artikel Penuh

7.

Hubungan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Metakognitif Terhadap Pengajaran Secara Kerja Buat dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Jempol

Punnithann Subramaniam dan Tajularipin Sulaiman

Artikel Penuh

8.

Cabaran Pengendalian Tanggungjawab dalam Kalangan Pelajar Pasca Siswazah Berkeluarga dari Perspektif Pengurusan Tekanan

Roshafiza Hassan dan Shamsudin Othman

Artikel Penuh

9. Analisis Sistematik Rangka Kerja Pelaksanaan Pembelajaran Keusahawanan menggunakan Teknik Delphi

Nik Hanis Zuraihan Rahimi, Mohamad Sattar Rasul, dan Ruhizan Mohammad Yasin

Artikel Penuh

10.

Isu dan Cabaran Usahawan Graduan Teknikal dan Vokasional dalam Mencapai Komuniti Berpendapatan Tinggi

Natasha Dora Muridan, Mohamad Sattar Rasul, dan Ruhizan Mohd Yasin

Artikel Penuh

11.

Persekitaran Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu serta Hubungannya dengan Kemahiran Amali Pelajar

Rina Juliana Abdul Razak dan Nurzatulshima Kamarudin

Artikel Penuh

12.

Pembangunan Model Pendidikan Menengah “Sekolah Kebangsaan” di Daerah 3T dan Sempadan Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia

 Nuraini Asriati

Artikel Penuh

13.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam Kalangan Guru Sekolah

Amalina Ibrahim, Fatimah Wati Halim, dan Wan Shahrazad Wan Sulaiman

Artikel Penuh

14.

Penilaian Produk Pelancongan Berasaskan Cabaran (PBC) di Daerah Tanjung Malim, Perak

Siti Zubaidah Nur Bt Marthuan @ Che Wan

Artikel Penuh

15

Hubungan Kepimpinan Pengajaran Pengetua dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Ramli Basri, Norashikin Abu Bakar, dan Foo Say Fooi

Artikel Penuh

16.

Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan Perniagaan di Kolej Vokasional

Rosnani Jusoh dan Nor Mashila Idris

Artikel Penuh

17.

Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kesediaan Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Rendah

Mohamad Nurul Azmi Mat Nor dan Nurzatulshima Kamarudin

Artikel Penuh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.