PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSLING MALAYSIA 2018

By | November 25, 2019

PERSIDANGAN ANTARABANGSA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSLING MALAYSIA 2018

 

Tema: Teori dan Aplikasi Kaunseling Dalam Mendepani Abad Ke 21

5- 7 Febrruari 2018

                                          Dewan Besar Universiti Putra Malaysia                                                    

Objektif:

1)Meningkatkan pengetahuan peserta dalam perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling dalam menghadapi cabaran abad ke 21.
2) Membuka ruang dan peluang kepada peserta untuk memperoleh idea dan
pengetahuan baharu dalam amalan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
di organisasi
3) Membina jaringan antara rakan sejawatan bagi membolehkan berlakunya
perkongsian idea dan amalan dari semasa ke semasa.

Click here  for more details.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.