ICOFEA 2018

By | November 10, 2019

ICOFEA – INTERNATIONAL CONFERENCE OF FUTURE EDUCATIONS AND ADVANCES 2018

ICOFEA 2018 Conference Proceeding
No Articles Downloads
1 Proceedings of The International Conference of Future Education and Advances Proceedings ICOFEA 2018

 

Table of Contents Proceedings ICOFEA 2018
No Article
1 Kepimpinan Kolaboratif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Terhadap SekolahTan Kai Yee dan Aida Hanim A. Hamid
2 ESL Secondary School Learners’ Preference for Written Corrective Feedback on Writing In SarawakJohnny Ling Leh Hui and Parilah Mohd. Shah
3 Kepimpinan Kolaboratif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja GuruWee See Huat dan Mohammed Sani Ibrahim
4 Hubungan Tahap Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dengan Tahap Kepuasan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Atas Talian Dalam Kalangan GuruLow Weng Sheng dan Mohd Jasmy Abd Rahman
5 Active Learning In The New Paradigm Of 21st Century Education From The Perspectives And Practice Of Mathematics Teachers in Primary SchoolNorzalin binti Mohd Rusdin Siti Rahaimah Ali, and Md Nasir Masran
6 Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Efikasi Kendiri Guru Novis Sekolah RendahYee Ping Er dan Mohammed Sani Ibrahimw
7 Amalan Pengurusan Konflik Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja GuruChing Huey Yi dan Aida Hanim A. Hamid
8 Kualiti Penyeliaan Pengajaran Oleh Pentadbir dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah RendahGoh Mei Fong dan Mohamed Yusoff Mohd Nor
9 Kualiti Penyeliaan Pengajaran Oleh Pentadbir dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah RendahGoh Mei Fong dan Mohamed Yusoff Mohd Nor
10 Kualiti Penyeliaan Pengajaran Oleh Pentadbir dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah RendahGoh Mei Fong dan Mohamed Yusoff Mohd Nor
11 Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJK (C) Daerah Petaling PerdanaPhilip Hii Wan Won dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
12 Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJK (C) Daerah Petaling PerdanaPhilip Hii Wan Won dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
13 Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJK (C) Daerah Petaling PerdanaPhilip Hii Wan Won dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
 14 Amalan Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Dan Tahap Motivasi Pencapaian Kerja GuruIly Sofianny Anak Nosin dan Norasmah Othman
15 Penggunaan Peta Pemikiran I-Think Dalam Proses Pengajaran Dan Pemudahcaraan Sains Tahun 5Jennifer Anak Jeffery dan Mohamad Isa Bin Hamzah
16 Pengetahuan Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Mudah Alih Dalam Kalangan Guru PrasekolahGillian Chang dan Suziyani Mohamed
17 Kepimpinan Profesional: Perspektif Mengenai Kompetensi Dalam Pengurusan Sekolah Rendah Pedalaman Secara Efektif Dalam Abad Ke-21Mohd Mahadi Bin Mohamed Sapiah, Yusoff Bin Mohd Noor dan Ringgit @ Gawan Anak Saut
18 Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Amalan PdPc LINUS Dan Impaknya Terhadap LINUS Berdasarkan Concern-Based Adoption ModelCynthia Jacquelyn Anak Nanang dan Mohd Isa Hamzah
19 Analisi Pengayaan Kosa Kata Dalam Puisi “Pesan Lelaki Kecil Kepada Gadis KampusSiti Nur Hidayah Binti Abdullah dan Remmy Gedat
20 Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Di Sekolah Kurang Murid Daerah Kapit, Sarawak.Nantai Anak Sain and Azlin Norhaini Mansor
21 Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Profisiensi Guru Terhadap Program LINUS2.0 Di Daerah SubisErwina Awang Sauni dan Mohd Yusof bin Mohd Nor
22 Amalan Kempimpinan Instruksional Pengetua Dan Tahap Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Daerah Subis, SarawakPeter Roe Anak Julop dan Azlin Norhaini Mansor
23 Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor
24 Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor
25 Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor
26 Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor
27 Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Di Daerah Dalat, SarawakDahlia Binti Ahmad dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
28 Reaksi Dan Amalan Guru Sekolahrendah Terhadap Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)Roreen Anak Jumarang
29 Amalan Transformasional Guru Besar Sekolah Rendah Di Daerah Subis SarawakSiti ‘Ataeya Binti Zulkifli and Azlin Norhaini Mansor
30 Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Oleh Guru LINUS Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Abad Ke-21Jennifer Anak Sungong dan Mohd. Isa bin Hamzah
31 Amalan Kepimpinan Distributif Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Sri Aman, SarawakChin Kiu Siong dan Jamalul Lail Abdul Wahab
32 Persepsi Guru-Guru Terhadap Kepimpinan Guru Besar Dalam Pengurusan LINUS Di Sekolah Rendah Zon Debak, Betong, SarawakAnjau Anak Jimbat Mohd Jasmy Abd Rahman dan Zulkepeli Haron
33 Trait Kepimpinan Pengetua / Guru Besar (PGB) Di Daerah Kecil Bario, Miri, SarawakErwan A/L Ibu dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab
34 Sumbangan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap Kompetensi Pengajaran Guru Di Sekolah Pedalaman Baram.Rezina Binti Malik, Mohamed Yusoff dan Azlin Mansur
35 Tahap Kepimpinan Inovasi Guru Besar Di Daerah Kapit, SarawakJalina Anak Unggak dan Norasmah Bt Haji Othman
36 Trait Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Di Zon Betong, SarawakLenny Anak Sani dan Azlin Norhaini Mansor
37 Trait Kepimpinan Pengetua Di Daerah Miri, SarawakLau Siew Ping dan Azlin Norhaini Mansor
38 Ketidaksepadanan Antara Perancangan Pendidikan Dengan RealitiAiron Bin Jouni
39 Cabaran Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Guru Di PedalamanFelicia Bangkang Anak Gasing dan Mohd. Isa bin Hamzah
40 Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Kuala PilahRajesewary A/P Chinnathamby dan Jamalul Lail Abdul Wahab
41 Kompetensi Pedagogi Guru Sains Sekolah Rendah Dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).Tazudin Bin Nawawi dan Nurfaradilla Mohamad Nasri
42 Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Di Daerah Daro.Rowena Bukas Manggie dan Azlin Norhaini Mansor
43 Pengaruh Gaya Kepimpinan Guru Besar Terhadap Iklim SekolahStella Anak Jocelyn Beduru dan Azlin Norhaini Mansor
44 Tahap Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Pedalaman 3 Di Daerah Sebauh, SarawakElicia Anak Jonil dan Jamalul Lail Abdul Wahab
45 Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah KuchingAngelyn Beta, Jamalul Lail Abdul Wahab and Azlin Norhaini Mansor
46 Amalan Kepimpinan Teknologi Pentadbir SekolahJaynet Anting dan Norasmah Othman
47 Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Daerah Padawan, SarawakCalvin Tarang Collin Laja Mohamed Yusof Mohd Noor, and Azlin Norhaini Mansor
48 Amalan Kepimpinan Distributif Guru Besar Dan Motivasi Guru Di Sekolah Rendah Zon Ladang Daerah SubisDygku. Bibi Mardiana binti Awgku. Kamarudin, Jamalul Lail bin Abdul Wahab
49 Persepsi Pelajar Tingkatan Enam Sekolah Di Kawasan Kuching Terhadap Kurikulum Subjek Seni VisualSaipudin Bin Batu dan Nurfaradilla Binti Mohamad Nasri
50 Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Kerja Amali Subjek Sains Di Sekolah Rendah Dan Menengah Mohamad Azri Bin Abdullah Sani, dan Mohd Isa Bin Hamzah
51 Peranan Pengetua Dalam Pengurusan Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah MuarDzuzyliana Binti Mohamed Yunos dan Mohd Izham Hj Mohd Hamzah
52 Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Prestasi Pengajaran Guru Di Sekolah Berprestasi Tinggi Di Bahagian KuchingKassidy Maran Anak Unan dan Azlin Norhaini Binti Mansor
53 Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru Zon Matang, Daerah Padawan Terhadap Perlaksanaan Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) Tiong Siew Kiong dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor
54 Sikap Dan Tahap Amalan KBAT Dalam Kalangan Guru Matematik Di Sekolah Rendah Luar Bandar SarawakChristine Teng Bao Ling and Siti Mistima Maat
55 Program Guru Penyayang: Kaedah Alternatif Mengatasi Masalah PontengViknesh Vegin
56 Tinjauan Amalan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Guru Besar (PGB) Sekolah Dual Language Programme (DLP) Di Daerah Simunjan, Sarawak.Clare Wittielawie ak Michael Katok, Jamalullail bin Abdul Wahab dan Azlin Norhaini bt. Mansor
57 “Give Them Time To Think And Breathe”: Coaching Teachers To Develop Instructional Efficacy In Second Language Classroom PracticesCatharina Anak Stephen
58 Amalan Kepimpinan Intruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Sekolah Di Daerah Bakong, MiriTaim Anak Sandai dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor
59 Amalan Kepimpinan Intruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Sekolah Di Daerah Bakong, MiriTaim Anak Sandai dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor
60 Penggunaan Modul Kreativiti Bagi Meningkatkan Kemahiran Motor Halus Kanak-Kanak Prasekolah Di Pedalaman SarawakEmma Nazlin Binti Ismail dan Aidah Karim
61 Kepimpinan Transformasional Dan Kualiti Guru Generasi “Y” Sekolah Menengah Daerah Samarahan SarawakKulleh Anak Jabu dan Aida Hanim A. Hamid
62 Meningkatkan Kemahiran Membaca Dalam Kalangan Murid Menggunakan Kaedah “The Retelling Glove”Austin Anak Taboh dan Ruhizan bt Mohd Yasin
63 Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja GuruDominic Anak Chungat dan Mohamed Yusoff bin Mohd. Nor
64 Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Luar Bandar: Isu Dan CabaranMohammad Fakhrul Anuar dan Salleh Amat
65 Tahap Penyeliaan Pembelajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc) Dibilik Darjah Dan Hubungannya Dengan Efikasi Kendiri GuruHairolnizam Bin Md Zin dan Mohd Izham Mohd Hamzah
66 Teachers’ Attitudes On The Use Of ICT In Their ESL ClassroomsElizabeth Anak Daniel And Parilah Mohd. Shah
67 ‘Bridging’ Ke Arah Kelestarian Pendidikan Pemulihan KhasWizura Binti Merekan dan Nurfaradilla binti Mohamad Nasri
68 Kepimpinan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Guru Besar dan Tahap Kualiti PdPc PAK-21 Di Daerah KinabatanganMuhammad Huzaifah Bin Arip dan Azlin Norhaini Mansor
69 Pengaruh Media Sosial Terhadap Pendidikan Kesihatan Dan Keselamatan Golongan BeliaAmirah Khairan dan Abdul Razaq Ahmad
70 Kesan T-Trace Dalam Meningkatkan Kehadiran Murid Tahun 3 Dalam Satu BulanNg Lih Hui dan Ku Suhaila Ku Ali @ Ku Johari
71 Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Di Sekolah-Sekolah Tamil Di Daerah Jempol, Jelebu Dan Hubungan Dengan Kepuasan Kerja GuruThilaka A/P Veloosamy dan Aida Hanim
72 Penggunaan Tali Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengecam Huruf Bagi Murid Berkeperluan KhasAbang Zulfadli Bin Abang Mustapha dan Ruhizan Mohammad Yasin
73 Profil Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Penggunaan ICT Dalam Meningkatkan Keberkesanan Amalan Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc)Rebecca Laie Anak Ramjuta dan Mohd Isa Bin Hamzah
74 Kepimpinan Transformasi Dan Komitmen GuruRohaiyah Jumin
75 Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar Dalam Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dan Hubungannya Terhadap Tahap Prestasi Kerja Guru Di Sekolah Rendah Daerah SerembanKayethrie Ramakrishnan dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Noor
76 Kepimpinan Transaksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Guru Di Sekolah Kebangsaan Zon KeramatHanizah Binti Shariff dan Mohd Izham Bin Mohd Hamzah
77 Hubungan Amalan Transformasional Guru Besar Dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2: Aspek Pengurusan Kurikulum Di Sekolah Rendah Zon BangsarDevin Xaviour Joseph Albert dan Mohd Izham Bin Mohd Hamzah
78 Kepimpinan Distributif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru Sekolah Kebangsaan Di Wilayah Persekutuan PutrajayaHartini Bt. Abdul Ghani dan Jamalul Lail Abdul Wahab
78 Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Kepuasan Guru Di Sekolah RendahPetrus Anak Sigi dan Mohamed Yusoff Mohd Nor
79 Isu-Isu Yang Mempengaruhi Kemahiran Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Luar BandarNur Kamariah Ensimau dan Mohd Isa Hamzah
80 Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kesediaan Guru Melaksanakan KBAT Di Sekolah Luar Bandar Kecil EngkililiAlexander Patrick Anak Uring dan Jamalul Lail Abdul Wahab
81 Amalan Bimbingan Dan Pementoran School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Dengan Kesediaan Guru Di Daerah Samarahan, SarawakJames Anak Nesserd Robert
82 Amalan Bimbingan Dan Pementoran School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Dengan Kesediaan Guru Di Daerah Samarahan, SarawakJames Anak Nesserd Robert
83 Amalan Bimbingan Dan Pementoran School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Dengan Kesediaan Guru Di Daerah Samarahan, SarawakJames Anak Nesserd Robert
84 Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah RendahFauziah Binti Yusuf dan Jamalul Lail Abdul Wahab
85 Amalan Kepimpinan Instruksional Guru BesarNoralima Binti Nodo dan Azlin Norhaini Mansor
86 Kertas Konsep: Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Penyelaras ICT Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Tumpat, KelantanChe Rafidah Binti Jusoh
87 Peranan Pengetua Dan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Kalangan Guru Sekolah Berprestasi TinggiMuhamad Lazim Ab Shukor dan Aida Hanim A. Hamid
88 Hubungan Antara Penggunaan Media Social Dengan Semangat Patriotism Dalam Kalangan Belia.Shiella Pingin, Abdul Razaq Ahamd dan Mohd Mahzan Awang
89 Kepimpinan Pengetua Dengan Motivasi Guru Di Sekolah Menengah Kategori Pedalaman 3 (P3) Daerah BaramGarry Mudin dan Mohamed Yusoff Mohd Nor
90 Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Rendah Pedalaman Daerah JulauAhmad Nazri Bin Ramli dan Norazah Mohd Nordin
91 Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Tahap Komitmen Guru Sekolah Rendah Di Pedalaman Daerah SaratokAiwan@Noraini Alli, Azlin norhaini Mansor dan Mohd Yusoff Mohd Nor
92 Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Tahap Kompetensi Pengajaran Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris Di Daerah BetongAdzilah Binti Ossen dan Ahmad Zamri Mansor
93 Penggunaan Aktiviti Teater Ombromanie Kanak-Kanak (ATOK) Dalam Meningkatkan Penyampaian Cerita MuridAnderson Ansam Anak Lumpoh dan Ruhizan bt Mohammad Yasin
94 Hubungan Tahap Pengurusan Kokurikulum Pentadbir Sekolah Menengah Dengan Penglibatan Murid Daerah SimunjanFatimah Binti Morshidi dan Jamallul LailAbdul Wahab
95 Gaya Kepimpinan Guru Besar dan Tahap Efikasi Guru di Kapit Sarawak: Satu Kajian KesMiran Balan dan Azlin Norhaini Mansor
96 Konsep Hubungan Amalan Pengurusan Bakat Dan Sumbangannya Kepada Prestasi Kokurikulum SekolahMaxwell Kallang dan Mohd. Yusoff Bin Mohd Noor
97 Penglibatan Ibu Bapa Dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar Melalui Penggunaan Media SosialAmberlea Sindong Anak Alex Griffin dan Anuar Ahmad
98 Hubungan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Menggunakan ICT Terhadap Efikasi Dan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Pakan JulauAlex Van Bastian, Khalid M. Nasir, Azlin Nuhaini Mansor
99 The Relationship Between Transformational Leadership Practices Among Headmasters And Teachers’ Job Satisfaction In Dalat District, SarawakChrista Likan Robert, Jamalul Lail Abdul Wahab, Azlin Nohaini Mansor
100 Gamifikasi: Satu Kaedah Pengajaran Dan Pemudahcaraan PAK21Abdul Fattah Bin Mat Nang dan Siti Mistima Binti Maat
101 Impak Bimbingan Dan Pementoran SISC+ Terhadap Kualiti Pengajaran Guru Di Sekolah-Sekolah Luar Bandar Bahagian SamarahanDorene Frances dan Yusof Bin Mohd Noor
102 Amalan Kepimpinan MAmpan Guru BesarSiti Baizura Binti Muhamad Sarip dan Aida Hanim A. Hamid
103 Pengurusan Bakat Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Guru Sekolah Pendidikan Khas Di SarawakTheng Yuh Chieng dan Mohamad Yusoff Mohd Nor
104 Pembelajaran Abad Ke-21 Di Prasekolah Pedalaman: Perkembangan Literasi AwalMacliffton Tembak Sinau dan Mohd Jasmy Abd Rahman
105 Perancangan Penggantian Kepimpinan Pemangkin Peningkatan Prestasi SekolahRosnita Binti Abdullah
106 Amalan Pengurusan KokurikulumDi Sekolah MenengahDicken Kilue dan Tajul Arifin Muhamad

 

3 thoughts on “ICOFEA 2018

  1. admin Post author

   Hi Samantha De Shirota,
   We only provide softcopy proceedings ICOFEA 2018. Click the proceeding ICOFEA 2018 at download section

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.