Volume 1 Special Issue 1 (Malay), 2017

 1. Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kesediaan Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Rendah
 2. Hubungan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Metakognitif Terhadap Pengajaran Secara Kerja Buat dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Jempol
 3. Cabaran Pengendalian Tanggungjawab dalam Kalangan Pelajar Pasca Siswazah Berkeluarga dari Perspektif Pengurusan Tekanan
 4. Analisis Sistematik Rangka Kerja Pelaksanaan Pembelajaran Keusahawanan menggunakan Teknik Delphi
 5. Isu dan Cabaran Usahawan Graduan Teknikal dan Vokasional dalam Mencapai Komuniti Berpendapatan Tinggi
 6. Persekitaran Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu serta Hubungannya dengan Kemahiran Amali Pelajar
 7. Pembangunan Model Pendidikan Menengah “Sekolah Kebangsaan” di Daerah 3T dan Sempadan Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia
 8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam Kalangan Guru Sekolah
 9. Penilaian Produk Pelancongan Berasaskan Cabaran (PBC) di Daerah Tanjung Malim, Perak
 10. Hubungan Kepimpinan Pengajaran Pengetua dengan Pencapaian Akademik Pelajar
 11. Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan Perniagaan di Kolej Vokasional

 

No. Articles

Downloads

1.

Penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Kesediaan Guru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) di Sekolah Rendah

Mohamad Nurul Azmi Mat Nor & Nurzatulshima Kamarudin

Abstract

Full article

2.

Hubungan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dan Metakognitif Terhadap Pengajaran Secara Kerja  Buat dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Rendah di Daerah Jempol

Punnithann Subramaniam & Tajularipin Sulaiman

Abstract

Full article

3.

Cabaran Pengendalian Tanggungjawab dalam Kalangan Pelajar Pasca Siswazah Berkeluarga dari Perspektif Pengurusan Tekanan

Roshafiza Hassan & Shamsudin Othman

Abstract

Full article

4.

Analisis Sistematik Rangka Kerja Pelaksanaan Pembelajaran Keusahawanan menggunakan Teknik Delphi

Nik Hanis Zuraihan Rahimi, Mohamad Sattar Rasul, & Ruhizan Mohammad Yasin

Abstract

Full article

5.

Isu dan Cabaran Usahawan Graduan Teknikal dan Vokasional dalam Mencapai Komuniti Berpendapatan Tinggi

Natasha Dora Muridan, Mohamad Sattar Rasul, & Ruhizan Mohd Yasin

Abstract

Full article

6.

Persekitaran Pembelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu serta Hubungannya dengan Kemahiran Amali Pelajar

Rina Juliana Abdul Razak & Nurzatulshima Kamarudin

Abstract

Full article

7.

Pembangunan Model Pendidikan Menengah Sekolah Kebangsaan” di Daerah 3T dan Sempadan Kalimantan Barat–Sarawak Malaysia

Nuraini Asriati

Abstract

Full article

8.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam Kalangan Guru Sekolah

Amalina Ibrahim, Fatimah Wati Halim, & Wan Shahrazad Wan Sulaiman

Abstract

Full article

9.

Penilaian Produk Pelancongan Berasaskan Cabaran (PBC) di Daerah Tanjung Malim, Perak

Siti Zubaidah Nur Bt Marthuan @ Che Wan

Abstract

Full article

10.

Hubungan Kepimpinan Pengajaran Pengetua dengan Pencapaian Akademik Pelajar

Ramli Basri, Norashikin Abu Bakar & Foo Say Fooi

Abstract

Full article

11.

Kajian Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi Kursus Pengurusan Perniagaan di Kolej Vokasional

Rosnani Jusoh & Nor Mashila Idris

Abstract

Full article

 

Complete Journal: IRJES- Volume 1 Special Issue 1 (Malay), 2017

Download: IRJES PAPER TEMPLATE

 

Shares