Publications Proceeding 2018

ICOFEA 2018 Conference Proceeding

No

Articles

Downloads

1

Proceedings of The International Conference of Future Education and Advances

Proceedings ICOFEA 2018

 

Table of Contents Proceedings ICOFEA 2018
No Article

1

Kepimpinan Kolaboratif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Komitmen Guru Terhadap Sekolah

Tan Kai Yee dan Aida Hanim A. Hamid

2

ESL Secondary School Learners’ Preference for Written Corrective Feedback on Writing In Sarawak

Johnny Ling Leh Hui and Parilah Mohd. Shah

3

Kepimpinan Kolaboratif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru

Wee See Huat dan Mohammed Sani Ibrahim

4

Hubungan Tahap Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dengan Tahap Kepuasan Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) Atas Talian Dalam Kalangan Guru

Low Weng Sheng dan Mohd Jasmy Abd Rahman

5

Active Learning In The New Paradigm Of 21st Century Education From The Perspectives And Practice Of Mathematics Teachers in Primary School

Norzalin binti Mohd Rusdin Siti Rahaimah Ali, and Md Nasir Masran

6

Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Efikasi Kendiri Guru Novis Sekolah Rendah

Yee Ping Er dan Mohammed Sani Ibrahimw

7

Amalan Pengurusan Konflik Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru

Ching Huey Yi dan Aida Hanim A. Hamid

8

Kualiti Penyeliaan Pengajaran Oleh Pentadbir dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah Rendah

Goh Mei Fong dan Mohamed Yusoff Mohd Nor

9

Kualiti Penyeliaan Pengajaran Oleh Pentadbir dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah Rendah

Goh Mei Fong dan Mohamed Yusoff Mohd Nor

10

Kualiti Penyeliaan Pengajaran Oleh Pentadbir dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah Rendah

Goh Mei Fong dan Mohamed Yusoff Mohd Nor

11

Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJK (C) Daerah Petaling Perdana

Philip Hii Wan Won dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab

12

Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJK (C) Daerah Petaling Perdana

Philip Hii Wan Won dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab

13

Amalan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di SJK (C) Daerah Petaling Perdana

Philip Hii Wan Won dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab

 

14

Amalan Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Dan Tahap Motivasi Pencapaian Kerja Guru

Ily Sofianny Anak Nosin dan Norasmah Othman

15

Penggunaan Peta Pemikiran I-Think Dalam Proses Pengajaran Dan Pemudahcaraan Sains Tahun 5

Jennifer Anak Jeffery dan Mohamad Isa Bin Hamzah

16

Pengetahuan Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Mudah Alih Dalam Kalangan Guru Prasekolah

Gillian Chang dan Suziyani Mohamed

17

Kepimpinan Profesional: Perspektif Mengenai Kompetensi Dalam Pengurusan Sekolah Rendah Pedalaman Secara Efektif Dalam Abad Ke-21

Mohd Mahadi Bin Mohamed Sapiah, Yusoff Bin Mohd Noor dan Ringgit @ Gawan Anak Saut

18

Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Amalan PdPc LINUS Dan Impaknya Terhadap LINUS Berdasarkan Concern-Based Adoption Model

Cynthia Jacquelyn Anak Nanang dan Mohd Isa Hamzah

19

Analisi Pengayaan Kosa Kata Dalam Puisi “Pesan Lelaki Kecil Kepada Gadis Kampus

Siti Nur Hidayah Binti Abdullah dan Remmy Gedat

20

Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Di Sekolah Kurang Murid Daerah Kapit, Sarawak.

Nantai Anak Sain and Azlin Norhaini Mansor

21

Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Profisiensi Guru Terhadap Program LINUS2.0 Di Daerah Subis

Erwina Awang Sauni dan Mohd Yusof bin Mohd Nor

22

Amalan Kempimpinan Instruksional Pengetua Dan Tahap Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Daerah Subis, Sarawak

Peter Roe Anak Julop dan Azlin Norhaini Mansor

23

Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.

Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor

24

Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.

Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor

25

Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.

Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor

26

Gaya Komunikasi Guru Besar Di Sekolah Pedalaman Zon Akademik Mujong, Daerah Kapit, Sarawak.

Kanchin Naji dan Azlin Norhaini Mansor

27

Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Di Daerah Dalat, Sarawak

Dahlia Binti Ahmad dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab

28

Reaksi Dan Amalan Guru Sekolahrendah Terhadap Pentaksiran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Roreen Anak Jumarang

29

Amalan Transformasional Guru Besar Sekolah Rendah Di Daerah Subis Sarawak

Siti ‘Ataeya Binti Zulkifli and Azlin Norhaini Mansor

30

Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Oleh Guru LINUS Dalam Pengajaran Dan Pemudahcaraan Abad Ke-21

Jennifer Anak Sungong dan Mohd. Isa bin Hamzah

31

Amalan Kepimpinan Distributif Pengetua Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Sri Aman, Sarawak

Chin Kiu Siong dan Jamalul Lail Abdul Wahab

32

Persepsi Guru-Guru Terhadap Kepimpinan Guru Besar Dalam Pengurusan LINUS Di Sekolah Rendah Zon Debak, Betong, Sarawak

Anjau Anak Jimbat Mohd Jasmy Abd Rahman dan Zulkepeli Haron

33

Trait Kepimpinan Pengetua / Guru Besar (PGB) Di Daerah Kecil Bario, Miri, Sarawak

Erwan A/L Ibu dan Jamalul Lail Bin Abdul Wahab

34

Sumbangan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Terhadap Kompetensi Pengajaran Guru Di Sekolah Pedalaman Baram.

Rezina Binti Malik, Mohamed Yusoff dan Azlin Mansur

35

Tahap Kepimpinan Inovasi Guru Besar Di Daerah Kapit, Sarawak

Jalina Anak Unggak dan Norasmah Bt Haji Othman

36

Trait Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Di Zon Betong, Sarawak

Lenny Anak Sani dan Azlin Norhaini Mansor

37

Trait Kepimpinan Pengetua Di Daerah Miri, Sarawak

Lau Siew Ping dan Azlin Norhaini Mansor

38

Ketidaksepadanan Antara Perancangan Pendidikan Dengan Realiti

Airon Bin Jouni

39

Cabaran Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Guru Di Pedalaman

Felicia Bangkang Anak Gasing dan Mohd. Isa bin Hamzah

40

Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Kuala Pilah

Rajesewary A/P Chinnathamby dan Jamalul Lail Abdul Wahab

41

Kompetensi Pedagogi Guru Sains Sekolah Rendah Dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Tazudin Bin Nawawi dan Nurfaradilla Mohamad Nasri

42

Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Di Daerah Daro.

Rowena Bukas Manggie dan Azlin Norhaini Mansor

43

Pengaruh Gaya Kepimpinan Guru Besar Terhadap Iklim Sekolah

Stella Anak Jocelyn Beduru dan Azlin Norhaini Mansor

44

Tahap Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru Sekolah Pedalaman 3 Di Daerah Sebauh, Sarawak

Elicia Anak Jonil dan Jamalul Lail Abdul Wahab

45

Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Kuching

Angelyn Beta, Jamalul Lail Abdul Wahab and Azlin Norhaini Mansor

46

Amalan Kepimpinan Teknologi Pentadbir Sekolah

Jaynet Anting dan Norasmah Othman

47

Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Daerah Padawan, Sarawak

Calvin Tarang Collin Laja Mohamed Yusof Mohd Noor, and Azlin Norhaini Mansor

48

Amalan Kepimpinan Distributif Guru Besar Dan Motivasi Guru Di Sekolah Rendah Zon Ladang Daerah Subis

Dygku. Bibi Mardiana binti Awgku. Kamarudin, Jamalul Lail bin Abdul Wahab

49

Persepsi Pelajar Tingkatan Enam Sekolah Di Kawasan Kuching Terhadap Kurikulum Subjek Seni Visual

Saipudin Bin Batu dan Nurfaradilla Binti Mohamad Nasri

50

Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Kerja Amali Subjek Sains Di Sekolah Rendah Dan Menengah Mohamad Azri Bin Abdullah Sani, dan Mohd Isa Bin Hamzah

51

Peranan Pengetua Dalam Pengurusan Kokurikulum Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Guru Di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Muar

Dzuzyliana Binti Mohamed Yunos dan Mohd Izham Hj Mohd Hamzah

52

Kepimpinan Transformasional Pengetua Dan Prestasi Pengajaran Guru Di Sekolah Berprestasi Tinggi Di Bahagian Kuching

Kassidy Maran Anak Unan dan Azlin Norhaini Binti Mansor

53

Tahap Pengetahuan dan Kesediaan Guru Zon Matang, Daerah Padawan Terhadap Perlaksanaan Pelaporan Pentaksiran Sekolah Rendah (PPSR) Tiong Siew Kiong dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor

54

Sikap Dan Tahap Amalan KBAT Dalam Kalangan Guru Matematik Di Sekolah Rendah Luar Bandar Sarawak

Christine Teng Bao Ling and Siti Mistima Maat

55

Program Guru Penyayang: Kaedah Alternatif Mengatasi Masalah Ponteng

Viknesh Vegin

56

Tinjauan Amalan Kepimpinan Instruksional Pengetua Dan Guru Besar (PGB) Sekolah Dual Language Programme (DLP) Di Daerah Simunjan, Sarawak.

Clare Wittielawie ak Michael Katok, Jamalullail bin Abdul Wahab dan Azlin Norhaini bt. Mansor

57

“Give Them Time To Think And Breathe”: Coaching Teachers To Develop Instructional Efficacy In Second Language Classroom Practices

Catharina Anak Stephen

58

Amalan Kepimpinan Intruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Sekolah Di Daerah Bakong, Miri

Taim Anak Sandai dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor

59

Amalan Kepimpinan Intruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik Sekolah Di Daerah Bakong, Miri

Taim Anak Sandai dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Nor

60

Penggunaan Modul Kreativiti Bagi Meningkatkan Kemahiran Motor Halus Kanak-Kanak Prasekolah Di Pedalaman Sarawak

Emma Nazlin Binti Ismail dan Aidah Karim

61

Kepimpinan Transformasional Dan Kualiti Guru Generasi “Y” Sekolah Menengah Daerah Samarahan Sarawak

Kulleh Anak Jabu dan Aida Hanim A. Hamid

62

Meningkatkan Kemahiran Membaca Dalam Kalangan Murid Menggunakan Kaedah “The Retelling Glove”

Austin Anak Taboh dan Ruhizan bt Mohd Yasin

63

Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Guru

Dominic Anak Chungat dan Mohamed Yusoff bin Mohd. Nor

64

Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah Luar Bandar: Isu Dan Cabaran

Mohammad Fakhrul Anuar dan Salleh Amat

65

Tahap Penyeliaan Pembelajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc) Dibilik Darjah Dan Hubungannya Dengan Efikasi Kendiri Guru

Hairolnizam Bin Md Zin dan Mohd Izham Mohd Hamzah

66

Teachers’ Attitudes On The Use Of ICT In Their ESL Classrooms

Elizabeth Anak Daniel And Parilah Mohd. Shah

67

‘Bridging’ Ke Arah Kelestarian Pendidikan Pemulihan Khas

Wizura Binti Merekan dan Nurfaradilla binti Mohamad Nasri

68

Kepimpinan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Guru Besar dan Tahap Kualiti PdPc PAK-21 Di Daerah Kinabatangan

Muhammad Huzaifah Bin Arip dan Azlin Norhaini Mansor

69

Pengaruh Media Sosial Terhadap Pendidikan Kesihatan Dan Keselamatan Golongan Belia

Amirah Khairan dan Abdul Razaq Ahmad

70

Kesan T-Trace Dalam Meningkatkan Kehadiran Murid Tahun 3 Dalam Satu Bulan

Ng Lih Hui dan Ku Suhaila Ku Ali @ Ku Johari

71

Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar Di Sekolah-Sekolah Tamil Di Daerah Jempol, Jelebu Dan Hubungan Dengan Kepuasan Kerja Guru

Thilaka A/P Veloosamy dan Aida Hanim

72

Penggunaan Tali Dalam Meningkatkan Kemahiran Mengecam Huruf Bagi Murid Berkeperluan Khas

Abang Zulfadli Bin Abang Mustapha dan Ruhizan Mohammad Yasin

73

Profil Tahap Keprihatinan Guru Terhadap Penggunaan ICT Dalam Meningkatkan Keberkesanan Amalan Pengajaran Dan Pemudahcaraan (PdPc)

Rebecca Laie Anak Ramjuta dan Mohd Isa Bin Hamzah

74

Kepimpinan Transformasi Dan Komitmen Guru

Rohaiyah Jumin

75

Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar Dalam Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dan Hubungannya Terhadap Tahap Prestasi Kerja Guru Di Sekolah Rendah Daerah Seremban

Kayethrie Ramakrishnan dan Mohamed Yusoff Bin Mohd Noor

76

Kepimpinan Transaksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tekanan Kerja Guru Di Sekolah Kebangsaan Zon Keramat

Hanizah Binti Shariff dan Mohd Izham Bin Mohd Hamzah

77

Hubungan Amalan Transformasional Guru Besar Dengan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2: Aspek Pengurusan Kurikulum Di Sekolah Rendah Zon Bangsar

Devin Xaviour Joseph Albert dan Mohd Izham Bin Mohd Hamzah

78

Kepimpinan Distributif Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Motivasi Guru Sekolah Kebangsaan Di Wilayah Persekutuan Putrajaya

Hartini Bt. Abdul Ghani dan Jamalul Lail Abdul Wahab

78

Kepimpinan Transformasional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Kepuasan Guru Di Sekolah Rendah

Petrus Anak Sigi dan Mohamed Yusoff Mohd Nor

79

Isu-Isu Yang Mempengaruhi Kemahiran Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggeris Dalam Kalangan Pelajar Luar Bandar

Nur Kamariah Ensimau dan Mohd Isa Hamzah

80

Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kesediaan Guru Melaksanakan KBAT Di Sekolah Luar Bandar Kecil Engkilili

Alexander Patrick Anak Uring dan Jamalul Lail Abdul Wahab

81

Amalan Bimbingan Dan Pementoran School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Dengan Kesediaan Guru Di Daerah Samarahan, Sarawak

James Anak Nesserd Robert

82

Amalan Bimbingan Dan Pementoran School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Dengan Kesediaan Guru Di Daerah Samarahan, Sarawak

James Anak Nesserd Robert

83

Amalan Bimbingan Dan Pementoran School Improvement Specialist Coaches (SISC+) Dengan Kesediaan Guru Di Daerah Samarahan, Sarawak

James Anak Nesserd Robert

84

Gaya Kepimpinan Laluan Matlamat Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Tahap Motivasi Guru Di Sekolah Rendah

Fauziah Binti Yusuf dan Jamalul Lail Abdul Wahab

85

Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar

Noralima Binti Nodo dan Azlin Norhaini Mansor

86

Kertas Konsep: Pengetahuan, Kemahiran Dan Sikap Guru Penyelaras ICT Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Tumpat, Kelantan

Che Rafidah Binti Jusoh

87

Peranan Pengetua Dan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Dalam Kalangan Guru Sekolah Berprestasi Tinggi

Muhamad Lazim Ab Shukor dan Aida Hanim A. Hamid

88

Hubungan Antara Penggunaan Media Social Dengan Semangat Patriotism Dalam Kalangan Belia.

Shiella Pingin, Abdul Razaq Ahamd dan Mohd Mahzan Awang

89

Kepimpinan Pengetua Dengan Motivasi Guru Di Sekolah Menengah Kategori Pedalaman 3 (P3) Daerah Baram

Garry Mudin dan Mohamed Yusoff Mohd Nor

90

Hubungan Gaya Kepimpinan Guru Besar Dan Kepuasan Kerja Guru Di Sekolah Rendah Pedalaman Daerah Julau

Ahmad Nazri Bin Ramli dan Norazah Mohd Nordin

91

Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Tahap Komitmen Guru Sekolah Rendah Di Pedalaman Daerah Saratok

Aiwan@Noraini Alli, Azlin norhaini Mansor dan Mohd Yusoff Mohd Nor

92

Amalan Kepimpinan Instruksional Guru Besar Dan Tahap Kompetensi Pengajaran Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris Di Daerah Betong

Adzilah Binti Ossen dan Ahmad Zamri Mansor

93

Penggunaan Aktiviti Teater Ombromanie Kanak-Kanak (ATOK) Dalam Meningkatkan Penyampaian Cerita Murid

Anderson Ansam Anak Lumpoh dan Ruhizan bt Mohammad Yasin

94

Hubungan Tahap Pengurusan Kokurikulum Pentadbir Sekolah Menengah Dengan Penglibatan Murid Daerah Simunjan

Fatimah Binti Morshidi dan Jamallul LailAbdul Wahab

95

Gaya Kepimpinan Guru Besar dan Tahap Efikasi Guru di Kapit Sarawak: Satu Kajian Kes

Miran Balan dan Azlin Norhaini Mansor

96

Konsep Hubungan Amalan Pengurusan Bakat Dan Sumbangannya Kepada Prestasi Kokurikulum Sekolah

Maxwell Kallang dan Mohd. Yusoff Bin Mohd Noor

97

Penglibatan Ibu Bapa Dalam Meningkatkan Pencapaian Akademik Pelajar Melalui Penggunaan Media Sosial

Amberlea Sindong Anak Alex Griffin dan Anuar Ahmad

98

Hubungan Kepimpinan Transformasional Guru Besar Menggunakan ICT Terhadap Efikasi Dan Kepuasan Kerja Guru Di Daerah Pakan Julau

Alex Van Bastian, Khalid M. Nasir, Azlin Nuhaini Mansor

99

The Relationship Between Transformational Leadership Practices Among Headmasters And Teachers’ Job Satisfaction In Dalat District, Sarawak

Christa Likan Robert, Jamalul Lail Abdul Wahab, Azlin Nohaini Mansor

100

Gamifikasi: Satu Kaedah Pengajaran Dan Pemudahcaraan PAK21

Abdul Fattah Bin Mat Nang dan Siti Mistima Binti Maat

101

Impak Bimbingan Dan Pementoran SISC+ Terhadap Kualiti Pengajaran Guru Di Sekolah-Sekolah Luar Bandar Bahagian Samarahan

Dorene Frances dan Yusof Bin Mohd Noor

102

Amalan Kepimpinan MAmpan Guru Besar

Siti Baizura Binti Muhamad Sarip dan Aida Hanim A. Hamid

103

Pengurusan Bakat Guru Besar Dan Hubungannya Dengan Kompetensi Guru Sekolah Pendidikan Khas Di Sarawak

Theng Yuh Chieng dan Mohamad Yusoff Mohd Nor

104

Pembelajaran Abad Ke-21 Di Prasekolah Pedalaman: Perkembangan Literasi Awal

Macliffton Tembak Sinau dan Mohd Jasmy Abd Rahman

105

Perancangan Penggantian Kepimpinan Pemangkin Peningkatan Prestasi Sekolah

Rosnita Binti Abdullah

106

Amalan Pengurusan KokurikulumDi Sekolah Menengah

Dicken Kilue dan Tajul Arifin Muhamad

 

Shares